Home

MenACWY vaccinatie

Veelgestelde vragen over meningokokken | Huisarts & Wetenschap

Het vaccin tegen meningokokken ACWY is sinds 1 mei 2018 in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen voor kinderen van 14 maanden. Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de meningkokokken algemeen en vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Er is ook een speciale pagina voor professionals Alle kinderen die vanaf 01-05-2018 (of iets eerder, afhankelijk van wanneer de productwissel op het CB heeft plaatsgevonden) voor hun reguliere vaccinatie tegen meningokokken komen, krijgen voortaan MenACWY-vaccinatie. Kinderen die na hun 1e verjaardag al een MenC-vaccinatie hebben gehad, komen niet in aanmerking

Meningokokken ACWY-vaccinatie RIV

Meningokokken ACWY-vaccinatie LCI richtlijne

 1. In december organiseert de GGD Hart voor Brabant een nieuwe vaccinatieronde tegen Meningokokken ACWY. Jongeren geboren in 2006 ontvangen in november een uitnodiging voor de prik tegen Meningokokken ACWY
 2. Sinds 2020 krijgen 14-jarigen vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een MenACWY vaccinatie aangeboden. Opkomst MenACWY vaccinatiecampagne. In 2018 en 2019 zijn ruim één miljoen 14-18 jarigen uitgenodigd voor MenACWY vaccinatie (geboortecohort 2001 t/m 2005). Hiervan hebben ruim 845.000 jongeren de vaccinatie gehaald
 3. Tell the person who is giving you the vaccine: If you have any severe, life-threatening allergies. If you have ever had a life-threatening allergic reactionafter a previous dose of meningococcal ACWY vaccine, or if you have a severe allergy to any part of this vaccine, you should not get this vaccine.Your provider can tell you about the vaccine's ingredients
 4. Voortaan krijgen p rond de leeftijd van 14 maanden een MenACWY-vaccin aangeboden in plaats van een vaccin tegen alleen meningokokken C. Ook tieners die 14 jaar worden tussen 1 mei 2018 en 31 december 2018, krijgen in het najaar een MenACWY-vaccinatie aangeboden. U kunt hierover vragen krijgen van ouders en tieners

Meningokokken ACWY - NVK

Jongeren, geboren in 2007, krijgen een uitnodiging om in het voorjaar van 2021 de MenACWY-vaccinatie te komen halen. Als je de MenACWY-vaccinatie al na je 11 e verjaardag bij de huisarts of GGD hebt gehaald, dan hoef je niet te komen. Geef dit wel door aan het RIVM, via 088 678 8930 of dvpwest@rivm.nl, zodat je niet nogmaals wordt uitgenodigd Meningokokken ACWY vaccinatie (14 jaar) In het jaar dat je 14 wordt krijg je een uitnodiging voor de Meningokokken vaccinatie. In de maanden april tot juni 2021 organiseren we weer groepsvaccinaties voor de Meningokokken ACWY Dan ontvang je in het voorjaar van 2021 een uitnodiging voor de MenACWY-vaccinatie. De HPV-vaccinatie waarvoor meisjes geboren in 2007 nog in aanmerking komen, wordt gecombineerd met de MenACWY-vaccinatie Uit onderzoek (en de bijsluiter/registratietekst) blijkt dat bij vaccinatie na de 11e verjaardag, er minimaal 5 jaar bescherming is, waarschijnlijk langer. De tienercampagne is dan niet meer nodig. Daarnaast geldt ook dat er medisch gezien niets op tegen is om een tweede (of derde) MenACWY-vaccinatie te krijgen. Meer informatie Meningokokkenziekte LCI-richtlijn | MenACWY-vaccinatie Factsheet | MenB-vaccinatie Factsheet. Pneumokokkenziekte | Pneumokokkenvaccinatie Factsheet. Polio LCI-richtlijn. Rabiës LCI-richtlijn. Rodehond LCI-richtlijn. Rotavirus LCI-richtlijn | Rotavirusvaccinatie Factsheet. Tekenencefalitis LCI-richtlijn. Tetanus LCI-richtlijn. Tuberculose LCI.

Vaccinatie tegen meningokokken Gezondheidsplei

MenACWY-vaccinatie. Locatie. 2020. Tijdstip: op alle dagen hieronder van 09.00 tot 16.15 uur Laatste oproep om 16.00 uur Datum. CJG Vleuterweide Utrechtse Heuvelrug 130-132 3452 JA Vleuten. woensdag 1 april 2020 woensdag 15 april 2020 . CJG Van Hoornekade Van Hoornekade 25 3554 AR Utrecht: donderdag 9 april 2020 donderdag 16 april 2020. CJG 't. MenACWY-vaccinatie. Sinds 2015 is er sprake van een toename in ziekte door meningokokken type W. In 2017 werden 80 patiënten gemeld, in 2018 103 en in 2019 62. Het percentage dat overlijdt aan meningokokken type W (16%) is substantieel hoger dan bij andere typen meningokok. Vanwege deze toename werd door de LCI een aantal responsteams. Ook krijgen p sinds 1 mei 2018 bij ongeveer 14 maanden de MenACWY-vaccinatie. Kunnen anderen zich ook laten vaccineren? Ten tijde van dit nieuwsbericht was dat nog niet mogelijk, inmiddels (november 2018) kan dat wel. Mensen die geen oproep hebben gehad voor de MenACWY-vaccinatie kunnen het vaccin tegen betaling ontvangen bij GGD Fryslân Vanwege de stijgende ziektelast worden sinds 1 mei p vanaf 14 maanden en tieners die dit jaar na 1 mei 14 jaar worden een MenACWY-vaccin aangeboden (zie nieuwsbericht MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen en p)

Een prik? Zo gepiept! vaccinaties MenACWY

Huisarts & Wetenschap | Het maandblad van het Nederlands

Een prik? Zo gepiept! ziekten MenACWY

Naast de kinderen van 14 maanden die we al vanaf 1 mei vaccineren met het nieuwe, vervangende vaccin MenACWY, krijgen ook tieners geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 de vaccinatie in het najaar aangeboden. In 2019 komen alle kinderen die geboren zijn in 2005 in aanmerking voor de vaccinatie houding van MenACWY-vaccinatie als gunstig: vaccinatie is aanvaardbaar voor alle leeftijd-groepen. De kosteneffectiviteit van vaccinatie tegen MenW zal naar verwachting enigszins hoger uitvallen dan de vaak gehanteerde refe-rentiewaarde van €20.000 per gewonnen levensjaar in goede gezondheid (QALY). Voor vaccinatie tegen MenC is het berekenen va Daarnaast zijn in 2018 en 2019 alle 14- tot 18-jarigen opgeroepen voor deze vaccinatie vanwege de toegenomen incidentie van meningokokkenziekte W. Vanaf 2020 wordt MenACWY-vaccinatie opgenomen in het RVP voor kinderen in het jaar waarin ze 14 jaar worden. Er zijn ook vaccins gericht tegen meningokokken B beschikbaar Vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte bij 14-18-jarigen van start. 11 september, 2018. Vanaf komend weekend ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004, een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Mogelijk krijgt u hier vragen over Vaccinatie tegen meningokokkenziekte (MenACWY) Prik tegen meningokokkenziekte (MenACWY) Alle kinderen tussen de 14 en 18 jaar krijgen per post een uitnodiging voor deze prik. Het is belangrijk dat je hem krijgt, want meningokokkenziekte is een ernstige ziekte. Alleen door een prik kun je niet meer ziek worden en kun je anderen niet meer besmetten

In de periode januari- april 2021 worden jongeren geboren in 2007 gevaccineerd met de MenACWY vaccinatie. Het RIVM verstuurt een aantal weken voor de vaccinatiedatum een uitnodiging per post. Vragen: 088 246 0 246 U kunt contact met ons opnemen via 088-246 0 246 (op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur) Daarnaast is vanaf mei 2018 de MenC-vaccinatie voor kinderen van 14 maanden al vervangen door MenACWY-vaccinatie. Het doel van het vaccineren van tieners is enerzijds om directe bescherming te bieden aan deze groep met een relatief hoge incidentie en mortaliteit, en anderzijds om indirecte bescherming van andere leeftijdsgroepen te bewerkstelligen door vermindering van dragerschap en daarmee transmissie Jongeren geboren in het jaar 2006 die de MenACWY vaccinatie nog niet hebben gehaald, worden deze zomer opnieuw uitgenodigd; We streven ernaar in augustus te starten met het inhalen van de BMR/DTP voor 9-jarigen; Het vaccineren gebeurt dus niet meer, zoals voorheen, in groepsverband, maar op individuele afspraak Meningokokken en extra vaccineren. Na de huidige media-aandacht komen er vragen van ouders die hun kind willen laten vaccineren tegen meningokokken A, C, W en Y. Vaccineren op eigen verzoek is mogelijk, maar is voor eigen rekening

MenACWY-vaccin - HAPE

De tieners hadden een gecombineerde vaccinatie tegen meningokokken typen A, C, W en Y moeten krijgen. Foto Robert Vos/ANP. Ongeveer 18.000 jongeren hebben geen inenting tegen meningokokken. Er is een addendum RVP-uitvoeringsrichtlijn aangenomen over hoe te handelen bij groepsvaccinaties tijdens COVID-19, zoals de HVP-vaccinatie, de MenACWY-vaccinatie en DTP/BMR-vaccinatie voor 9-jarigen. Dit addendum vervangt de eerder gepubliceerde handelingsperspectieven. Bekijk het addendu Per 1 mei 2018 is het meningokokken C-vaccin gewijzigd in een vaccin dat beschermt tegen meningokokken-typen A, C, W, en Y. Deze 'MenACWY-vaccinatie' is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen van 14 maanden

Waar en wanneer wordt de MenACWY-vaccinatie gegeven? Kinderen van 14 maanden krijgen voor deze vaccinatie een uitnodiging van het consultatiebureau. De vaccinatie wordt tegelijk met de BMR Bof, mazelen, rodehond -vaccinatie gegeven. Deze worden gegeven in de bovenarm(en) en/of bovenbeen. MenACWY-vaccinatie: ook voor tieners en jongeren Sinds enkele jaren neemt in Nederland het aantal gevallen. Ook krijgen p sinds 1 mei 2018 bij ongeveer 14 maanden de MenACWY-vaccinatie. Kunnen anderen zich ook laten vaccineren? Ten tijde van dit nieuwsbericht was dat nog niet mogelijk, inmiddels (november 2018) kan dat wel. Mensen die geen oproep hebben gehad voor de MenACWY-vaccinatie kunnen het vaccin tegen betaling ontvangen bij GGD Fryslân

Krijg je vragen over de vaccinatie MenACWY? Dit kun je

 1. De MenACWY-vaccinatie moet een toename van de Meningokokkenziekte W voorkomen. De nieuwe, tijdelijke werkwijze zorgt voor het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. 180 kinderen zijn per brief uitgenodigd om nu alvast hun prik te komen halen
 2. De ziekte meningokokken W komt nog steeds voor in Nederland. Daarom is het belangrijk dat 14-jarigen de MenACWY-vaccinatie krijgen. Deze wordt nu één op één gegeven in plaats van in groepen. Wanneer mag je niet naar het consultatiebureau komen? De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn aangescherpt
 3. Vanaf 1 mei 2018 is de MenC vaccinatie op 14 maanden vervangen door een MenACWY vaccinatie. Vanaf oktober 2018 krijgen tieners in het jaar dat ze veertien worden een MenACWY vaccinatie aangeboden. In 2019 worden ook tieners van vijftien tot achttien jaar opgeroepen voor MenACWY vaccinatie. Tekst: Edith van Rijs. Foto: Sabine Joosten/Hollandse.
 4. Handelingsperspectief voor JGZ-organisaties bij de uitvoering van de MenACWY vaccinatie tijdens corona uitbraak Versie 1. dd. 2/4/2020 Vaccinatie meningokokkenziekte is noodzakelijke zorg De vaccinaties voor 14-jarigen worden gezien als noodzakelijke zorg en zullen daarom voor 1 juli 2020 moeten plaatsvinden

Vanwege de toename van meningokokkenziekte krijgen jongeren sinds 2019 de MenACWY vaccinatie aangeboden. Deze vaccinatie beschermt jou tegen meningokokkenziekte die veroorzaakt wordt door meningokokkenbacterie A, C, W en Y. Meningokokkenbacterie W kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken, zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking Meer informatie over MenACWY-vaccinatie voor ouders. Ouders kunnen met vragen terecht bij de lokale Jeugdgezondheidszorg. Website voor ouders en jongeren specifiek voor deze vaccinatie: deelditnietmetjevrienden.nl Voor meer informatie over deze bacterie zie de website van het RIVM, www.rivm.n De spreekuren zijn altijd op afspraak. Op locatie Nijmegen hebben we spreekuur op: dinsdagmiddag en dinsdagavond tot 20.00 uur. U kunt ons tussen 17.00 en 20.00 uur bereiken op 06-54 39 30 34. vrijdag. Na 17:00 uur en op zaterdag betaalt u een avond/weekendtoeslag MenACWY-vaccinatie: Vaccinatieschema Rijksvaccinatieprogramma. Bijwerkingen van de vaccinaties. Kort na de inenting kan je kindje last krijgen van lichte bijwerkingen. Een uitzondering hierop is de BMR-vaccinatie. Hierbij beginnen de bijwerkingen na 5 tot 21 dagen

20. Addendum: COVID-19-pandemie Rijksvaccinatieprogramma.n

Milde verkoudheidsklachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest. In dat geval wordt de vaccinatie met 1-2 weken uitgesteld en kun je een nieuwe afspraak maken. Maak ook een nieuwe afspraak als er iemand uit je gezin koorts heeft De MenACWY-vaccinatie is verplicht voor reizigers naar Mekka. Meer informatie over de meningokokkenziekte en het MenACWY-vaccin vind je op de website van het RIVM, van het CJG, op eenprikzogepiept.nl en deelditnietmetjevrienden.nl; Je kunt de vaccinatie ook na de ramadan halen. Op onze website eenprikzogepiept.nl zie je op welke locaties dat kan

tijdelijke aanpassingen alleen de voorlopige deelname aan de MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen goed inschatten. De deelname aan deze vaccinatie ligt op ongeveer (situatie november 2020); vooralsnog is dit ongeveer 5% lager dan de uiteindelijke van de inhaalcampagne voor jongeren geboren in 2001-2005 die vorig jaar is afgerond. uitnodigin De meningokokkenziekte type W circuleert nog steeds in Nederland. Het is daarom belangrijk dat 14-jarigen de prik hiertegen, de MenACWY-vaccinatie, zo snel mogelijk krijgen. De jongeren die de vaccinatie nu nodig hebben, krijgen een brief thuisgestuurd. Daarin nodigen we ze uit op een van onze CJG-locaties Najaar 2018: MenACWY-vaccinatie voor tieners Sinds enkele jaren neemt in Nederland het aantal gevallen van Meningokokken W-ziekte toe. Daarom is de meningokokken C-vaccinatie per 1 mei 2018 vervangen door een vaccinatie die beschermt tegen de typen A, C, W en Y. Omdat meningokokken W ook voor oudere kinderen gevaarlijk is, wordt de vaccinatie per 1 oktober 2018 ook aangeboden aan tieners in. MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen en p Dit jaar ontvangen zo'n 130.000 jongeren een uitnodiging voor vaccinatie. P van 14 maanden krijgen sowieso het vaccin via het Rijksvaccinatieprogramma. In 2018 ontvangen alle tieners die tussen 1 mei en 31 december van dit jaar 14 jaar worden, een uitnodiging voor een vaccinatie. In 2019 krijgen jongeren van 14 - [

Meningokokken vaccinaties GGD Hart voor Braban

Stand van zaken meningokokkenziekte serogroep W RIV

Jongeren geboren in 2006 krijgen binnenkort persoonlijk een uitnodiging voor de MenACWY- vaccinatie. Dit is de prik tegen meningokokkenziekte. In elke Drentse gemeente worden hiervoor in mei en juni individuele spreekuren georganiseerd Vanwege de toename van meningokokkenziekte serogroep W krijgen jongeren sinds 2019 de MenACWY vaccinatie aangeboden. Deze vaccinatie beschermt mensen tegen meningokokkenziekte die veroorzaakt wordt door meningokokkenbacterie A, C, W en Y. Meningokokkenbacterie W kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken, zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking met een extra addendum over de MenACWY- vaccinatie. In augustus van dit jaar wordt het addendum uitgebreid met informatie over de vaccinatie van de tieners. 1.3 Versiebeheer 17 januari 2018 nieuwe versie (1.1) geplaatst met daarin: • correctie van alle links in verband met de nieuwe site Rijksvaccinatieprogramma.n Vanaf oktober 2018 krijgen tieners in het jaar dat ze 14 worden een MenACWY vaccinatie aangeboden. In het voorjaar van 2019 zullen ook tieners van 15-18 jaar opgeroepen worden voor MenACWY vaccinatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 3464389

Meningococcal ACWY Vaccines (MenACWY): MedlinePlus Drug

Maar meestal is dat niet nodig. Lees altijd de bijsluiter. Als uw kind ineens heel erg ziek wordt of als de klachten langer dan 2 dagen duren, overleg dan met de huisarts De cijfers laten zien dat er de afgelopen jaren een lichte daling van de vaccinatiegraad is. Dit past bij de landelijke tendens. Binnen de regio West-Brabant is er een aantal gemeenten waarbij het sinds langere tijd bekend is dat zij een lager percentage (90%) hebben.Dit zijn gemeenten in de zogenaamde biblebelt regio, in ons werkgebied zijn dit het Land v Heusden en Altena (Werkendam. MenACWY-vaccinatie aan te bieden rond 12-14-jarigeleeftijd. Hierbij ziet het deskundigenberaad twee opties: a. Beginnen met de voorbereidingen die naar verwachting een half jaar in beslag zullen nemen, zodat zodra een ministerieel besluit daartoe wordt genomen, direct gestart kan worden met het vaccineren van 12-14jarigen In 2018 en 2019 was er een inhaalcampagne voor de menACWY-vaccinatie voor tieners. Wij hebben onderzocht waarom ouders en tieners besloten wel of niet te vaccineren. Tieners die het rijksvaccinatieprogramma volgen, hebben vaak ook de menACWY-vaccinatie gehaald. Hun ouders staan meestal al positief tegenover vaccineren

MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen en p NH

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een collectief preventieprogramma dat de overheid sinds 1957 aanbiedt. Het RVP beschermt kinderen tegen 12 ernstige infectieziekten en daarom komen deze ziekten bijna niet meer voor.Vaccineren blijft nodig om dat zo te houden. In Oost Gelre vaccineert Yunio zwangeren (tegen kinkhoest) en kinderen van 0 - 4 jaar Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een collectief preventieprogramma dat de overheid sinds 1957 aanbiedt. Het RVP beschermt kinderen tegen 12 ernstige infectieziekten en daarom komen deze ziekten bijna niet meer voor.Vaccineren blijft nodig om dat zo te houden. In Epe vaccineert Vérian zwangeren (tegen kinkhoest) en kinderen van 0 - 4 jaar. GGD Noord- en Oost-Gelderland vaccineert de 4.

Info vaccinaties 14-jarigen Jeugd en Gezi

 1. Meningokokken ACWY (14 jaar) - GGD Gelderland-Zuid Jeugd
 2. Meningokokkenvaccinatie ACWY voor tieners - GGD Fryslâ
 3. Meningokokkenvaccinatie op een rij - VGG
 4. Vaccinaties LCI richtlijne
 5. Vaccinatie tegen meningokokkenziekte (MenACWY) - Jeugd en
NMS|Actueel

Waarvoor belt u de LCI? RIVM Magazine

 1. Meningokokkenvaccinatie - GGD Fryslâ
 2. Meningokokken en extra vaccineren NH
 3. MenACWY vaccinatie in Coronatij
CJG vaccineert 14-jarigen op locatie | De Botlek HoogvlietNMS|september

Rijksvaccinatiebeleid meningokokken ACWY Tieners en

 1. Vaccinatie tegen meningokokken - VGG
 2. Vaccinatie en antibiotisch beleid bij splenectomie
 3. 18.000 tieners negeerden oproep meningokokken-vaccinatie - NR
 4. Homeopathische Profylaxe: alternatief voor vaccinatie
Groepsvaccinaties in het voorjaar - Centrum Jong
 • 112 Winschoten Vandaag.
 • Pide vegetarisch.
 • Lebon coinfr.
 • Tweedehands freesmachine.
 • Warlock invocations.
 • Steven Tinoco.
 • Afsluiting herten.
 • Tongpiercing niet los krijgen.
 • Buxus kwekerij Aalsmeer.
 • Bella Thorne Films.
 • Wat te doen bij uitdroging.
 • Wassen op 20 graden.
 • Verschillende soorten zoenen.
 • Visnet.
 • Kapsels oudere dames.
 • Geloof, hoop en liefde Engels.
 • Tyga Lightskin Lil Wayne.
 • Woorden met L 4 letters.
 • Alice in Wonderland boek.
 • Clifford Chance fiscaal.
 • Bultaco e bike.
 • Te huur Droompark Beekbergen.
 • Aalmarkt Leiden winkels.
 • Independence Day Netflix Nederland.
 • Kunstmatige regen Dubai.
 • Selectie Nederlands elftal 1999.
 • Truma Combi 6.
 • Hardboard GAMMA.
 • Christiane Beerlandt pdf.
 • Piepschuim halve bol 50 cm.
 • Pokemon team Builder weakness.
 • Hoeveel G kracht heeft een raket.
 • Onderwaterwereld thema.
 • WDR nachrichtensendung.
 • Mooiste trouwlocaties Gelderland.
 • Vakantie in kasteel Frankrijk.
 • Bureaustoel NEN 1335 leer.
 • Verzetblik met deksel.
 • Okapi Aalstar Jeugd Wedstrijden.
 • Meniscus gescheurd hersteltijd.
 • Hondenhotel Zuid Holland.